Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach bierze udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
Więcej informacji klikając w link – Zbiórka Elektrośmieci
Bądź EKO i przynieś zużyty sprzęt i baterie do MOKiS Pyskowice.


WAKACJE 2024 z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach 
Zapraszamy.


Informujemy, że w okresie wakacyjnym będą obowiązywały dla podróżujących nowe godziny otwarcia poczekalni na Stacji Kultury Pyskowice (.JPEG)


Informator Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach – lipiec 2024 (.PDF)

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27.
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku ze schodami i bez podjazdu dla wózków znajduje się od strony południowej – z ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Drugie wejście zlokalizowane jest osiowo w stosunku do głównego wejścia od strony północnej (od strony dziedzińca i parkingu) z podjazdem dla wózków bezpośrednio na parter budynku. Na drzwiach wejściowych na wysokości 120 cm znajduje się dzwonek.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim ma możliwość dostępu na piętra wyższe poprzez windę zlokalizowaną przy klatce schodowej w centralnym punkcie budynku. Istnieje możliwość obsłużenia osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.
Nie ma możliwości obsługi osób w języku migowym.
W sekretariacie znajduje się Pętla Indukcyjna dla osób słabosłyszących o różnym poziomie ubytku słuchu, które jednak mają zdolność słyszenia i rozumienia mowy.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwe jest wejście z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Film został dofinansowany z grantu pn. „Kultura bez barier szansą na zwiększenie dostępności zasobów i oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami i poszerzenie grupy odbiorców usług kulturalnych”.

Ratusz w Pyskowicach

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach, Rynek 1.
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku ze schodami i bez podjazdu dla wózków znajduje się od strony północnej.
Drugie wejście zlokalizowane jest osiowo w stosunku do głównego wejścia od strony południowej bez podjazdu dla wózków, z możliwością pokonania przez wózek jednego stopnia bezpośrednio na parter budynku.
Osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim ma możliwość dostępu na piętra wyższe za pomocą schodołazu obsługiwanego przez przeszkoloną osobę.
Na drugim piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość obsłużenia osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.
Nie ma możliwości obsługi osób w języku migowym.
W sekretariacie znajduje się Pętla Indukcyjna dla osób słabosłyszących o różnym poziomie ubytku słuchu, które jednak mają zdolność słyszenia i rozumienia mowy.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwe jest wejście z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Film został dofinansowany z grantu pn. „Kultura bez barier szansą na zwiększenie dostępności zasobów i oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami i poszerzenie grupy odbiorców usług kulturalnych”.

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1a
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt dysponuje jednym wejściem głównym od ul. Nowej. Wejście to jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto istnieje wejście boczne od strony Szkoły Podstawowej nr 3 (wyjście na tzw. dziedziniec), które nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie są dodatkowo trzy wyjścia ewakuacyjne, z których jedno od strony Szkoły Podstawowej nr 3 posiada podjazd dla niepełnosprawnych.
Hala Widowiskowo-Sportowa dysponuje jedną szatnią dla osób niepełnosprawnych wraz z węzłem sanitarnym i osobną ubikacją. W obiekcie istnieje swobodny dostęp do boiska głównego, siłowni, salki fitness (nie ma przeszkód np. progów, uskoków itp.). Na piętrze znajduje się widownia oraz ubikacje męskie i damskie, które nie są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak jest windy lub wyciągów.

Stadion Sportowy

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79.

Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt dysponuje jednym wejściem głównym od ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Wejście to jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwoma bocznymi wyjściami (furtki) od ul. Pod Stadionem, z których nie mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Budynek socjalny nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.