Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach bierze udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
Więcej informacji klikając w link – Zbiórka Elektrośmieci
Bądź EKO i przynieś zużyty sprzęt i baterie do MOKiS Pyskowice.


WAKACJE 2024 z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach 
Zapraszamy.


Informujemy, że w okresie wakacyjnym będą obowiązywały dla podróżujących nowe godziny otwarcia poczekalni na Stacji Kultury Pyskowice (.JPEG)


Informator Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach – lipiec 2024 (.PDF)

O nas

Dom Kultury rozpoczął swoją działalność w styczniu 1946 roku. Początkowo, głównie w sali widowiskowej dawnego Hotelu Meyera. Pierwszym spektakularnym, jak na owe czasy wydarzeniem kulturalnym było, wystawienie inscenizacji „Jasełek” przygotowanych przez uczniów pod opieką nauczycieli ze Szkoły Podstawowej numer 1 w naszym mieście. Opis zagospodarowania ówczesnego obiektu przedstawiła w swoim pamiętniku, uczennica Liceum Barbara Mally-Bolan. Wtedy obiekt nosił nazwę „Dom Kultury”   i był wyposażony w dużą salę, którą wykorzystywano na oficjalne uroczystości i akademie. W opinii publicznej funkcjonowała jednak jeszcze nazwa potoczna używana w przeszłości, która pozostała spadkiem kulturowym po Hotelu i nazwano ją „Salą Meyera”. Do pomieszczeń hotelowych, które były zaniedbane, puste i wilgotne, przylegał ogród z muszlą koncertową, kręgielnią i pewną ilością składanych krzeseł żelaznych i takich samych stołów.

dbanie o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych

rozwijanie w wychowankach dociekliwości poznawczej, kreatywności, świadomości użyteczności zdobytych wiadomości i umiejętności

pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań, umiejętności

organizowanie ciekawych, jak najbardziej różnorodnych i pożytecznych form spędzania czasu wolnego od nauki

zwracanie uwagi podopiecznych na ważne wartości w życiu człowieka: koleżeństwo, uczciwość, wrażliwość, szacunek dla innych, tolerancja, patriotyzm itp.

Występy
i koncerty
Zawody
sportowe
Imprezy
dla dzieci
Zajęcia
taneczne
Warsztaty
artystyczne
~420

uczestników zajęć organizowanych
lub patronowanych przez MOKiS

+190

spotkań warsztatowych, imprez
i wydarzeń kulturalnych każdego roku

+11 400

godzin prowadzonych zajęć
każdego roku

+28 250

- tylu sumarycznie mieszkańców
Pyskowic i okolic ogląda nasze
wydarzenia!

Czy wiesz, że…?

MOKiS to nie tylko Dom Kultury. Prowadzimy różne zajęcia w 7 obiektach w Pyskowicach i Dzierżnie!

29 maja obchodzimy Dzień Działacza i Animatora Kultury!

18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów, zwany również Dniem Muzealnika.

Dom Kultury rozpoczął swoją działalność w styczniu 1946 roku.

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera

Co Tutaj znajdziesz?

Stacja Kultury Pyskowice

Co Tutaj znajdziesz?

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu obejmuje swoim działaniem szeroki krąg pyskowickich dzieci, młodzieży, dorosłych, a także mieszkańców miejscowości ościennych. Dzieci przychodzą do nas licznie z kilku powodów:

 • zaspakajamy ich zainteresowania ciekawą, szeroką ofertą programową,
 • zapewniamy miłą, przyjacielską atmosferę oraz dobry, partnerski kontakt z instruktorami,
 • dostarczamy pomocy, materiałów, z których można korzystać podczas pracy w sekcjach,
 • stosujemy ciekawe, stale zmieniane, unowocześniane metody i formy pracy,
 • dajemy możliwość pokazywania swoich osiągnięć na szerokim forum (konkursy, przeglądy, imprezy, koncerty, festiwale, przedstawienia dla rodziców, kolegów, innych dzieci)
 • umożliwiamy udział w festiwalach i przeglądach na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Pasja i rozwój

Co oferujemy naszym podopiecznym:

Możliwości pogłębiania i poszerzania zainteresowań wykraczających poza programy szkolne

Pomoc w rozwijaniu zamiłowań i uzdolnień w różnych dziedzinach kultury

Możliwość podnoszenia sprawności fizycznej (aerobik dla dorosłych, cardio aerobik) rozwijanie i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku

Szansę twórczego rozwoju uzdolnień i talentów artystycznych w różnych domenach (muzyka, plastyka, taniec, teatr, śpiew, gra na instrumentach)

Okazję do aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego miasta, regionu, kraju

Poznaj nasze atuty:

 • różnorodność i duża liczba sekcji zainteresowań
 • łatwy dostęp do udziału w naszych zajęciach
 • ciekawe i dostosowane do potrzeb i wymagań naszych wychowanków programy i plany pracy sekcji
 • interesujące formy pracy z dziećmi i młodzieżą
 • dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, życzliwie nastawiona i otwarta na potrzeby edukacyjne i wychowawcze
 • miła, serdeczna atmosfera podczas zajęć stałych i okazjonalnych

Z nami zdobędziesz:

wiedzy z różnych dziedzin kultury

umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji

umiejętności wiązania teorii z praktyką

umiejętności samodzielnego rozwijania zainteresowań

umiejętności poszukiwania i poszerzania swoich zainteresowań

Jesteśmy także organizatorami konkursów, przeglądów, festiwali, turniejów, wystaw, przedstawień, koncertów, odczytów, spotkań z ciekawymi ludźmi i innych wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli z całego naszego miasta.

Wiele z nich stało się już tradycją, forum kulturalno-oświatowym, miejscem, gdzie można się zaprezentować, wymienić poglądy, doświadczenia. Skupiamy wokół siebie lokalnych (i nie tylko) twórców, artystów, rzeźbiarzy, malarzy, miłośników historii. Imprezy te doceniane są zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców. Staramy się utrzymywać systematyczny kontakt z innymi samorządowymi instytucjami oświatowymi na terenie miasta, dzięki temu jesteśmy zorientowani w tym, co aktualnie dzieje się wokół nas. Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w inicjatywach innych placówek. Jesteśmy otwarci na wszelkie „nowości” w życiu kulturalnym, funkcjonowaniu naszego miasta, regionu i kraju.