Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach bierze udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
Więcej informacji klikając w link – Zbiórka Elektrośmieci
Bądź EKO i przynieś zużyty sprzęt i baterie do MOKiS Pyskowice.


WAKACJE 2024 z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach 
Zapraszamy.


INFORMATOR KULTURALNY- czerwiec 2024r. (.PDF)

Projekty

Dom Kultury+

Projekt „Stacja Kultury” to inicjatywa realizowana w Stacji Kultury Pyskowice. W ramach projektu skupiamy się na aktywizacji mieszkańców południowej części Pyskowic, diagnozie ich potrzeb i tworzeniu wydarzeń kulturalnych trafiających w potrzeby tej społeczności.

KULTURA – INTERWENCJE
Kolorowe Podwórka

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach realizuje przedsięwzięcie „Kolorowe podwórka pod gwiazdami. Kopernik była dziewczynką, a Szymborska chłopcem, czyli koniec ze stereotypami” dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2023”.

Celem zadania jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Pyskowic w działaniach kulturalnych na poziomie lokalnym oraz zaangażowanie ich w życie społeczności. Stąd wziął się pomysł wyjścia z ofertą kulturalną dla najmłodszych, a także ich rodzin w ich oswojoną, codzienną przestrzeń. Celami zadania są: opracowanie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej dla mieszkańców Pyskowic, promocja patronów roku 2023 – Wisławy Szymborskiej oraz Mikołaja Kopernika.

W ramach działań odbędą się spotkania podwórkowe skierowane głównie do dzieci i młodzieży poświęcone zagadnieniom literackim i astronomicznym, spektakl teatralny oraz gra miejska.

Zajęcia oraz warsztaty będą przygotowane w sposób, który pozwoli połączyć zabawę z edukacją. Zabawy oparte będą na przekazywaniu wiedzy, naśladowaniu, interakcji, przełamywaniu barier, ukazaniu swoich zdolności ruchowych i artystycznych, przełamywaniu barier i stereotypów.

Partnerzy w realizacji zadania:
Stowarzyszenie Ludzie Miasta
Miejska Biblioteka Publiczna
Szkolne Kluby Wolontariatu

Pozyskana dotacja 16 820,00 zł

„Jaki znak Twój?”

Projekt dofinansowany ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach realizuje zadanie „Jaki znak Twój?” w ramach programu „Symbole Narodowe RP” ze środków Biura „Niepodległa”.

Celem projektu jest przybliżenie znaczenia, w tym tradycji heraldycznej w odniesieniu do znaków wizualnych, w ujęciu historycznym i współczesnym symboli Polski. Osią programu będzie cykl wykładów przybliżających genezę flagi, godła i hymnu, konteksty historyczne, w tym znaczące postacie lub wydarzenia, zasady posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współczesne zróżnicowanie. Działaniami uzupełniającymi będzie konkurs plastyczny dla dzieci młodszych, wystawa z wykorzystaniem materiałów IPN na ten temat oraz ogólnodostępny koncert plenerowy przybliżający polską i śląską muzykę.

Pozyskane dofinansowanie: 7 800,00 zł

Lato w teatrze – DRAMAtyzujemy, bo tego chcemy!

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach realizuje przedsięwzięcie „DRAMAtyzujemy, bo tego chcemy” dofinansowane w ramach programu „Lato w Teatrze 2023” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu wraz z przyjaciółmi z Teatru „Lufcik na Korbkę” i Fundacji „W to mi graj” został wybrany jako jeden z tylko 30 ośrodków kulturalnych w Polsce, który zrealizuje w wakacje swój pomysł w ramach projektu „Lato w teatrze”.

Warsztaty w formie półkolonii mają na celu rozwinięcie kompetencji artystycznych, kulturowych i społecznych osób uczestniczących. Przekrojowe i interdyscyplinarne działania uwrażliwią na świat oraz pokażą nowe wartości i wzorce. Doświadczeni instruktorzy wykorzystają na zajęciach m.in. bajkoterapię, pedagogikę teatru i sięgną po różnorakie techniki manualne i sceniczne.

Termin warsztatów: 17-29 lipca 2023r.
Termin pokazu: 28 lipca 2023r.
Pozyskane dofinansowanie: 37 800,00 zł

„KULTURA BEZ BARIER”

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach realizuje przedsięwzięcie grantowe „Kultura bez barier, szansą na zwiększenie dostępności zasobów i oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami i poszerzenie grupy odbiorców usług kulturalnych”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności zasobów i oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Realizacja zaplanowanych zadań i działań, będzie prowadzona z uwzględnieniem zakresu i specyfiki działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zdiagnozowanych potrzeb odbiorców z grup docelowych, z wykorzystaniem zasad i metod opisanych w „Modelu zapewniania dostępności”, w tym zasady, że wydarzenia kulturalne nie będą skierowane jedynie dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w związku z tym będzie zachowany równy dostęp dla wszystkich uczestników, a także, że zapewnienie dostępności oferty realizowane będzie w oparciu o koncepcje podróży odbiorcy, w celu likwidacji pojawiających się barier, które mogą uniemożliwiać uczestnictwo osób ze szczególnymi potrzebami i problemami z dostępnością.

Wartość grantu: 155 662,00 zł

Logotypy z projektu Kultura bez barier

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społeczno – kulturalnej”
mająca na celu zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach obejmująca budowę miejsc parkingowych, stworzenie miejsca pod organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz utworzenie muzycznego skweru współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„TARGOWISKO UMIEJĘTNOŚCI”

Każdy z nas ma swoje umiejętności, talenty. Wielu z nas ma hobby, pasję! W projekcie Targowisko Umiejętności będziemy się tym dzielić i wymieniać. Zaplanowaliśmy warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncert, spektakl i warsztaty. Zapraszajcie znajomych i udostępniajcie info innym. Jeśli chcecie być częścią projektu zapraszamy do kontaktu z MOKiS. Wstęp na wszelkie wydarzenia jest bezpłatne.

Projekt Targowisko Umiejętności dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„PYSKOWICKIE LEGENDY I HISTORIE KU POKRZEPIENIU SERC”

Złożony przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach projekt „Pyskowickie legendy i historie ku pokrzepieniu serc” do ministerialnego programu Kultura w sieci otrzymał dofinansowanie w kwocie 30 000,00 złotych. Projekt zakłada m.in.: przygotowanie dwóch spektakli online i kilku historii, legend, tekstów historycznych związanych z Pyskowicami i najbliższą okolicą. W ramach projektu podejmiemy współpracę z Teatrem Gry i Ludzie z Katowic, Lufcikiem na Korbkę i Teatrem Korez. Pierwsze materiały pojawią się już na początku lipca.

Logo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„SKARBY TEATRU Z WALIZKI – EDUKACJA I ANIMACJE Z ZAKRESU TEATRU CIENI”

Złożony przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach projekt „Skarby teatru z walizki – edukacja i animacje z zakresu teatru cieni” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach naboru z programu Edukacja kulturalna 2020 otrzymał dofinansowanie w kwocie 30.000 złotych. Projekt zakłada m.in.: ciekawe warsztaty teatralne dla dzieci, seniorów i instruktorów teatralnych z zakresu teatru cieni i pokazy spektakli teatralnych z wykorzystaniem w/w techniki. Inspiracją do napisania projektu była przekazana Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach stara walizka teatralna z teatrzykiem cieni odnaleziona w piwnicy jednego z pyskowickich przedszkoli.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z MKiDZ.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Logo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„OKNA OTWARTE NA POLSKĘ”

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach realizuje projekt „Okna otwarte na Polskę”. W ramach zadania odbywają się wyjazdy do Teatru Rozrywki, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, a także warsztaty teatralne, wokalne, choreograficzne, których celem będzie przygotowanie rekonstrukcji historycznej losów śląskich rodzin z okresu Powstań Śląskich.

Partnerami projektu są: Teatr Rozrywki i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Kwota przyznanego dofinansowania: 17 500,00 zł
Wartość projektu: 20 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Logo Niepodległa

„AKTYWNE PYSKOWICE”

Miasto Pyskowice realizuje inwestycję pn.: „Aktywne Pyskowice”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach działania Programu Aktywności Lokalnej dla Pyskowic.

Dzięki realizacji projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

  • nie mniej niż 25 osób zostanie objętych wsparciem
  • nie mniej niż 10 osób po zakończeniu programu znajdzie pracę, zdobędzie kwalifikacje, weźmie udział w szkoleniach lub kształceniu
  • zostanie zorganizowany Program Aktywności lokalnej zakładający realizację inicjatyw lokalnych, organizacje pikników sąsiedzkich, spotkań edukacyjnych itp.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1. Aktywna integracja

Wartość projektu wynosi 343 375,00 złotych z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich 291 868,75 złotych

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PYSKOWICACH”

Loga z projektu

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu realizuje inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.
Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pyskowice. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy:

  • Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy Pyskowice;
  • Poprawa warunków użytkowania obiektu.

Korzyści z przeprowadzenia prac odniosą przede wszystkim MOKiS oraz Gmina Pyskowice, a także społeczność lokalna gminy. Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej, a realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

  • Wartość projektu: 1 388 861,78 złotych
  • Wartość dofinansowania UE: 791 618,31 złotych