Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach bierze udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
Więcej informacji klikając w link – Zbiórka Elektrośmieci
Bądź EKO i przynieś zużyty sprzęt i baterie do MOKiS Pyskowice.

Zajęcia szachowe

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice

We wtorki o godz. 16:45 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach odbywają się zajęcia szachowe, na które zaprasza pan Marek Żołądkowski. Dlaczego warto zapalić w dziecku pasję do szachów?


Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka, kształtuje pamięć, rozwija koncentrację a także rozwija umiejętności abstrakcyjnego, analitycznego i logicznego myślenia. Szachy również rozwijają wyobraźnię i orientację przestrzenną. Dziecko na takich zajęciach uczy się przewidywania i dobrego planowania. Umiejętności wyżej wymienione przydają się zarówno w nauce szkolnej, jak i w życiu codziennym.

Poza tym – Kubański szachista Jose Raul Capablanca mawiał, że „dobry szachista ma zawsze szczęście”. A szczęścia nigdy za wiele, prawda?

Godziny zajęć:

wtorek 16:45