Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach bierze udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
Więcej informacji klikając w link – Zbiórka Elektrośmieci
Bądź EKO i przynieś zużyty sprzęt i baterie do MOKiS Pyskowice.


WAKACJE 2024 z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach 
Zapraszamy.


Informujemy, że w okresie wakacyjnym będą obowiązywały dla podróżujących nowe godziny otwarcia poczekalni na Stacji Kultury Pyskowice (.JPEG)


Informator Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach – lipiec 2024 (.PDF)

Wojewódzki Konkurs Wokalny „Piosenki Radosne” 2023r.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach pod patronatem Burmistrza Miasta Pyskowice Adama Wójcika

Cel imprezy: rozbudzenie w dzieciach i młodzieży chęci wspólnego, radosnego śpiewania; rozwijanie uzdolnień i umiejętności muzycznych;

Termin imprezy:
13 czerwca 2023 r. od godziny 9.00 – przesłuchania konkursowe – sala widowiskowa MOKiS
18 czerwca 2023 r. od godz. 16.00 – koncert laureatów – dziedziniec MOKiS
(organizator wytypuje laureatów do występów – zostaną oni poinformowani telefonicznie
lub mailowo)

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły (do 8 osób);
 • 1 uczestnik może wystąpić tylko w jednej prezentacji; (solo, duet lub zespół)
 • uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną piosenkę z akompaniamentem lub pół playbackiem;
  (nie dopuszcza się wykonań a’capella za wyjątkiem chórów wielogłosowych);
 • uczestnicy biorący udział w konkursie występują w 5 kategoriach wiekowych:
  a) 3-5 lat
  b) 6-8 lat
  c) 9-11 lat
  d) 12-15 lat
  e) pow.16 lat

PLACÓWKA MOŻE ZGŁOSIĆ DO KONKURSU MAX 4 PREZENTACJIE

Wypełnioną kartę zgłoszenia (osobną dla każdego uczestnika/ zespołu) należy przesłać do:
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2023 r.
do godz. 12.00
na adres konkurs@mokis.pyskowice.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MOKiS.
Wszystkie karty zgłoszone po terminie nie będą kwalifikowane.

Ocena i nagrody: Prezentacje oceniać będzie jury według ogólnie przyjętych zasad:

 • umiejętności wokalne;
 • dobór repertuaru;
 • sposób wykonania piosenki pod względem muzycznym;
 • stopień trudności;
 • osobiste zaangażowanie śpiewających;
  Na ostateczną ocenę mogą mieć wpływ wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ solisty, duetu lub zespołu.
  Najwyżej ocenieni wykonawcy otrzymają statuetki oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

W koncercie galowym występują laureaci wybrani przez organizatora lub Jury.
Ostateczną decyzje podejmuje organizator. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas koncertu laureatów w dniu 18 czerwca 2023 r. o godz. 16.00. Udział w koncercie laureatów jest obowiązkowy.

Kontakt:
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27
44-120 Pyskowice
Tel. 32 233 25 34
e-mail: mokis@mokis.pyskowice.pl
Osoba odpowiedzialna: Agata Sitarek tel. 785 017 000.

Pliki do pobrania: