Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach bierze udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
Więcej informacji klikając w link – Zbiórka Elektrośmieci
Bądź EKO i przynieś zużyty sprzęt i baterie do MOKiS Pyskowice.


WAKACJE 2024 z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach 
Zapraszamy.


INFORMATOR KULTURALNY- czerwiec 2024r. (.PDF)

Wojewódzki Konkurs Wokalny „Piosenki Radosne” 2024r.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas koncertu laureatów 16 czerwca 2024 r. na parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 w godz. 16.00 – 17.00


Organizator: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
w Pyskowicach pod patronatem Burmistrza Miasta Pyskowice Adama Wójcika

Cel imprezy: rozbudzenie w dzieciach i młodzieży chęci wspólnego, radosnego śpiewania; rozwijanie uzdolnień i umiejętności muzycznych.

Termin imprezy:
11 czerwca 2024 r. od godziny 9:00 – przesłuchania konkursowe – sala widowiskowa MOKiS

16 czerwca 2024 r. od godz. 16:00 – koncert laureatów – dziedziniec MOKiS (organizator wytypuje laureatów do występów – zostaną oni poinformowani telefonicznie lub mailowo)

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły (do 15 osób);
 • 1 uczestnik może wystąpić tylko w jednej prezentacji (solo, duet lub zespół);
 • uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną piosenkę z akompaniamentem lub półplaybackiem; (nie dopuszcza się wykonań a’capella za wyjątkiem chórów wielogłosowych);
 • uczestnicy biorący udział w konkursie występują w 5 kategoriach wiekowych:
  a) 3-5 lat
  b) 6-8 lat
  c) 9-11 lat
  d) 12-15 lat
  e) pow.16 lat

PLACÓWKA MOŻE ZGŁOSIĆ DO KONKURSU MAKSYMALNIE 4 PREZENTACJE

Wypełnioną kartę zgłoszenia (osobną dla każdego uczestnika/ zespołu) należy przesłać do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 na adres konkurs@mokis.pyskowice.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MOKiS.
Karty zgłoszone po terminie nie będą przyjęte.

Ocena i nagrody: Prezentacje oceniać będzie jury według ogólnie przyjętych zasad:

 • umiejętności wokalne, w tym: technika wokalna, dykcja, interpretacja;
 • dobór repertuaru i jego adekwatność do wieku i umiejętności dziecka;
 • muzykalność;
 • osobiste zaangażowanie śpiewających.

Na ostateczną ocenę mogą mieć wpływ wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ solisty, duetu lub zespołu takie jak np. ruch sceniczny czy ogólny wizerunek.
Najwyżej ocenieni wykonawcy otrzymają statuetki oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

W koncercie galowym występują laureaci wybrani przez organizatora lub Jury.

Ostateczną decyzję podejmuje organizator. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas koncertu laureatów w dniu 16 czerwca 2024 r. o godz. 16.00. Udział w koncercie laureatów jest obowiązkowy.

Kontakt:
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27
44-120 Pyskowice
Tel. 32 233 25 34
e-mail: mokis@mokis.pyskowice.pl

Osoba odpowiedzialna:
Agata Sitarek tel. 785 017 000

Pliki do pobrania: