Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach bierze udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
Więcej informacji klikając w link – Zbiórka Elektrośmieci
Bądź EKO i przynieś zużyty sprzęt i baterie do MOKiS Pyskowice.

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Opublikowano:03.05.2024 r.

3 maja 2024r. obchodziliśmy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pyskowickie uroczystości tego ważnego państwowego święta przebiegały w sposób godny i radosny. Rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja, by następnie przenieść się pod Pomnik Patriotyczny, gdzie tuż po godzinie 11.00 wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać też rysu historycznego.

Kwiaty złożyła delegacja samorządu Pyskowic z burmistrzem Adamem Wójcikiem, jego zastępcą Piotrem Magdą, sekretarz miasta Agnieszką Kazubek, radnymi pyskowickimi VIII kadencji oraz osobami wybranymi do Rady Miejskiej w Pyskowicach nowej kadencji samorządu, a także wieloletni burmistrz Pyskowic Wacław Kęska.

W uroczystościach i składaniu kwiatów brali udział również: posłanka na Sejm RP Wanda Nowicka, II Wicewojewoda Śląski Michał Kopański, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej powiatu gliwickiego oraz pyskowickiego koła Prawa i Sprawiedliwości, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele służb mundurowych, delegacje: Rady Seniorów Miasta Pyskowice oraz Młodzieżowej Rady Miasta Pyskowice, a także licznie przybyli mieszkańcy.

Miejskie obchody odbyły się w asyście warty honorowej z udziałem harcerzy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej im. gen. J.H. Dąbrowskiego oraz pocztów sztandarowych z pyskowickich szkół.