Przejdź do serwisu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach:

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. “Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) został złożony przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowice w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach w dniu 30.05.2017r.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energooszczędnej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pyskowice. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy:

 • ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
 • redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy Pyskowice;
 • poprawa warunków użytkowania obiektu.

Korzyści z przeprowadzenia prac odniosą przede wszystkim Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach oraz Gmina Pyskowice, a także społeczność lokalna gminy. Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej, a realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Poniżej przedstawiamy fotorelację z prac oraz efektów końcowych projektu pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach"


 

Fotorelacja z prac związanych z Termomodernizacją budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach

 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii

Fotorelacja przed Termomodernizacją budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach

 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii

 

Fotorelacja z efektów końcowych po Termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach

 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
 • Zdjęcie w Galerii
Logo wykonawcy: 2xm 2xm