Przejdź do serwisu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywne Pyskowice

16 września - 31 lipca 2020

Aktywne

Miasto Pyskowice w Partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

AKTYWNE PYSKOWICE

Projekt skierowany jest społeczności lokalnej Miasta Pyskowice, w tym, w szczególności, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób

Priorytetowo będą traktowane:

  1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną,
  2. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  3. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ,

UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ WSZELKIE FORMY WSPARCIA SĄ BEZPŁATNE

  • 4 imprezy tematyczne
  • 4 pakiety inicjatyw oddolnych
  • 4 spotkania edukacyjne
  • 5 spotkań sąsiedzkich
  • trening zatrudnieniowy i szkolenie zawodowe dla 10 osób
  • kurs żeglarski dla 25 osób

Szczegóły: 
e-mail: aktywnepyskowice@mokis.pyskowice.pl
tel.: 32 233 25 34

AKTYWNE PYSKOWICE
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1. Aktywna integracja
Wartość projektu wynosi 343 375,00 złotych z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich 291 868,75 złotychFundusze Europejskie

Logo wykonawcy: 2xm 2xm