Przejdź do serwisu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

"Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach"

fundusze europejskie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu realizuje inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.
Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pyskowice. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy:

  • Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy Pyskowice;
  • Poprawa warunków użytkowania obiektu.

Korzyści z przeprowadzenia prac odniosą przede wszystkim MOKiS oraz Gmina Pyskowice, a także społeczność lokalna gminy.
Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej, a realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

  • Wartość projektu: 1 379 513,37 złotych
  • Wartość dofinansowania UE: 844 031,05 złotych
Logo wykonawcy: 2xm 2xm