Przejdź do serwisu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach pod adresem www.mokis.pyskowice.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-28

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych
Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.
Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Zgodność ze standardami
Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0)
Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, myszki jak i palca na małym ekranie tabletu lub smartphona.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Responsywność
Strona www.mokis.pyskowice.pl jest stroną responsywną, umożliwiającą przeglądanie treści z każdego urządzenia (laptop, tablet, smartphone).
Wielkość czcionek oraz układ elementów zmienia się w zależności jaka jest rozdzielczość danego ekranu oraz na jakiej przeglądarce jest wyświetlana strona internetowa.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27.
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku ze schodami i bez podjazdu dla wózków znajduje się od strony południowej – z ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Drugie wejście zlokalizowane jest osiowo w stosunku do głównego wejścia od strony północnej (od strony dziedzińca i parkingu) z podjazdem dla wózków bezpośrednio na parter budynku. Na drzwiach wejściowych na wysokości 120 cm znajduje się dzwonek.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim nie ma możliwości dostępu na piętra wyższe. Istnieje możliwość obsłużenia osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.
Nie ma możliwości obsługi osób w języku migowym.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwe jest wejście z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ratusz w Pyskowicach

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach, Rynek 1.
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku ze schodami i bez podjazdu dla wózków znajduje się od strony północnej.
Drugie wejście zlokalizowane jest osiowo w stosunku do głównego wejścia od strony południowej bez podjazdu dla wózków, z możliwością pokonania przez wózek jednego stopnia bezpośrednio na parter budynku.
Osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim ma możliwość dostępu na piętra wyższe za pomocą schodołazu obsługiwanego przez przeszkoloną osobę.
Na drugim piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość obsłużenia osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.
Nie ma możliwości obsługi osób w języku migowym.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwe jest wejście z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1a
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt dysponuje jednym wejściem głównym od ul. Nowej. Wejście to jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto istnieje wejście boczne od strony Szkoły Podstawowej nr 3 (wyjście na tzw. dziedziniec), które nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie są dodatkowo trzy wyjścia ewakuacyjne, z których jedno od strony Szkoły Podstawowej nr 3 posiada podjazd dla niepełnosprawnych.
Hala Widowiskowo-Sportowa dysponuje jedną szatnią dla osób niepełnosprawnych wraz z węzłem sanitarnym i osobną ubikacją. W obiekcie istnieje swobodny dostęp do boiska głównego, siłowni, salki fitness (nie ma przeszkód np. progów, uskoków itp.). Na piętrze znajduje się widownia oraz ubikacje męskie i damskie, które nie są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak jest windy lub wyciągów.

Stadion Sportowy

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79.

Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt dysponuje jednym wejściem głównym od ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Wejście to jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwoma bocznymi wyjściami (furtki) od ul. Pod Stadionem, z których nie mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Budynek socjalny nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe / linki

Logo wykonawcy: 2xm 2xm